Firma
TECH-BET
Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie następujące wyroby:

Stropy

 
  Zespolone OL-GRAN

kanałowe Żerań

Teriva

Belki nadprożowe

Ściany OL-GRAN

Ściany oporowe

Schody

Zbrojenie

Inne
 
Strop prefabrykowano-monolityczny typu OL-GRAN jest konstrukcją zespoloną złożoną z płyty betonowej zbrojonej, wykonanej w warunkach fabrycznych w dolnej części,  zaś w górnej części jest  uzupełniany betonem wylewanym na budowie. Dolna część stropu jest dostarczana na budowę w postaci prefabrykatu grubości 5,5 cm.


-

W elementach zabetonowane jest zbrojenie główne w kierunku rozpiętości prefabrykatu wraz z prętami rozdzielczymi i  elementy kratownicowe wystające poza prefabrykat.

Elementy kratownicowe zatapia się w prefabrykat w celu uzyskania możliwości rozformowania prefabrykatów oraz w celu osiągnięcia znacznych rozpiętości podparć montażowych na budowie.

Dostarczone prefabrykaty są następnie układane na podporach montażowych. Po ułożeniu zbrojenia górnego w postaci siatek zgrzewanych, prętów  są zalewane betonem do pełnej wysokości stropu.

OlgranSzerokość prefabrykatów :
- minimalna 30 cm
- maksymalna 250 cm

Długość
prefabrykatów: 
- minimalna 40 cm
- maksymalna 800 cm

Charakterystyka stropu:
- odporność ogniowa 1 h
- prefabrykaty wykonane są z betonu klasy B20 i wyższej

Zalety stosowania stropów OL-GRAN:

-- niska masa prefabrykatu - montaż przy użyciu lekkiego sprzętu,
- idealna gładkość dolnej powierzchni stropu - nie jest wymagane tynkowanie ( jedynie szpachlowanie styków prefabrykatów )
- dowolne kształtowanie geometrii  -  możliwość wykonania płyty o dowolnym kształcie z przygotowanymi na etapie produkcji otworami wentylacyjnymi, instalacyjnymi, itp.
- szybki montaż - montaż "z kół" bez konieczności składowania , ograniczone do minimum prace zbrojarskie wykonywane na budowie, montaż stropu bez użycia deskowań, szalunków i wylewek, jedynie z użyciem podpór montażowych
- łatwy montaż - montaż stropu odbywa się na podstawie dostarczanej dokumentacji technicznej
- estetyka - styki płyt zbrojone na budowie eliminują zjawisko klawiszowania;
- funkcjonalność - możliwość zabetonowania rozprowadzonych instalacji w warstwie nadbetonu
- ekonomiczność - nośność i wymagana ilość zbrojenia na etapie projektu jest ustalona indywidualnie dla każdego obszaru stropu

 

Przykłady projektów wykonawczych:

- projekt nr 1 budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 29A
   

 

 
O firmie  |  Wyroby  |  Usługi  |  Realizacje  |  Certyfikaty  |  Kontakt
2005 © TopExpert. Wszelkie prawa zastrzeżone.